Hjem

TONE LØWE

 COACHING OG MENTORING


Hei – jeg er Tone Løwe og jeg tilbyr hjelp til deg som trenger inspirasjon til nødvendige endringer i livet, og motivasjon til å gå på videre for å nå målet ditt.

Jeg hjelper deg til økt innsikt i din egen situasjon. Ved å betrakte den fra ulike synsvinkler, kan det åpne seg nye tanker, muligheter og løsninger.


Jeg tilbyr coachingprosesser, gjerne med tett oppfølging og mentoring der fokus er mål, ressurser og løsninger.Hva er coaching?

SAMTALE & UTVIKLING


Coaching innebærer fokus på handling og prosess fram mot et definert mål. Det er du selv som setter agendaen, og gjennom samspillet med coachen finner du også dine egne svar. I motsetning til terapi innebærer en coachingprosess fokus på framtida – hvordan oppnå utvikling og suksess gjennom gode løsninger basert på dine egne verdier og dine egne ressurser.

Jeg tilbyr


coaching og mentoring av ulike nivå, alt etter hvilke mål du setter deg. Fra en enklere coachingprosess med fem møter til mer omfattende prosesser med jevnlig oppfølging og mentoring. Målet er større tilfredshet i din daglige arbeidssituasjon og en tilværelse der du nyter et rikere personlig liv. Mer om de ulike tilbud nedenfor. 

COACHING & MENTORING I


Detter coachingtilbudet strekker seg over tre måneder med ukentlig oppfølging. Ny mål settes for hver uke med konkrete ting å jobbe med.


LES MER


COACHING PROSESS


Dette er en coachingpakke der vi møtes fem ganger. Vi finner ut av hvem du er, hva som er dine ønsker og mål, og hvordan du best kan få til endring og nå dine mål.


LES MERCOACHING & MENTORING II


Et tilbud som innebærer ukentlig mentoring over et halvt år. Vi ser på mål, rydder opp i hindringer og finner løsninger for å nå dine mål


LES MERKontakt meg


Besøk: Sirkus Shopping, Trondheim

Epost: post@tonelowe.no

Telefon: +47 92060573

Følg meg

Medlem av 

TONE LØWE

Copyright © All Rights Reserved