Mine tilbud

Coaching og mentoring


Jeg tilbyr coaching og mentoring av ulike nivå, alt etter hvilke mål du setter deg. Fra en enklere coachingprosess med fem møter til mer omfattende prosesser med jevnlig oppfølging og mentoring. Målet er større tilfredshet i din daglige arbeidssituasjon og en tilværelse der du nyter et rikere personlig liv. Mer om de ulike pakketilbud nedenfor. 

Tilbud 1:

COACHING PROSESS

Tilbud 2:
COACHING MENTORING 1

Tilbud 3:

COACHING MENTORING 2

En COACHING PROSESS går over 5 møter (1-2 timer pr møte).

Vi finner ut av hvem du er, hva som er dine ønsker og mål, og hvordan du best kan få til endring og nå dine mål. Det vil dukke opp temaer som angår alle aspekter av livet ditt – både jobb og hjemme.

Jeg kommer til å utfordre deg, stille deg gode spørsmål og bidra til at du ser mulighetene du har, hvordan du kan komme forbi hindringene som stopper deg. Du lager deg handlingsplaner som gir de resultatene du ønsker deg, enten det dreier seg om mer fart og resultater eller mer ro og balanse i livet ditt. I en COACHING PROSESS er det du som «eier» prosessen, du som bestemmer tema og du som kommer med svarene på hva du trenger. For når alt kommer til alt er det du som innerst inne kjenner deg selv best og kan finne de gode løsningene for deg og veien videre. Jeg vil være med å hjelpe deg å finne fram til de gode løsningene.
Pris:

COACHINGPROSESS - 5 møter og oppfølging: kr 8500,-

COACHING MENTORING 1 er en pakke som innebærer ukentlige møter over en tre måneders periode.

Dette kan være midt i blinken for deg som føler du har blitt sittende fast i livet eller på jobben og at du ønsker endring, Vi går nærmere inn i situasjonen, betrakter den fra ulike synsvinkler for å se om det åpner seg nye tanker, muligheter og løsninger. 

Jeg kan sparre med deg, Stille deg gode spørsmål og utfordre deg vennlig på hvordan du kan rydde opp i prioriteringene, kommunisere bedre med omgivelsene og hvordan du finner riktig strategi som bringer deg dit du egentlig vil.

Vi finner et fast tidspunkt i uka hvor vi går gjennom dine viktigste utfordringer, og ser hva du kan gjøre bedre. Jeg vil selvsagt også være tilgjengelig for deg når du har akutt behov for noen å snakke med, enten når det dukker opp noe spesielt eller du kjenner at nå har du behov for en liten prat. I tillegg vil vi gjennomføre en coaching-prosess der vi jobber på et dypere plan hvor du finner ut hva som er viktig for deg, hvem du vil være og hvordan komme deg dit.

Pris:

COACHINGPROSESS - 12 møter og oppfølging over 3 mnd: kr 22500,-

COACHING MENTORING 2 er en pakke som innebærer jevnlige møter og oppfølging over en seks måneders periode.

Utgangspunktet kan være det samme som for COACHING MENTORING 1, men vi går dypere inn i din situasjon og vi setter av mye tid til oppfølging.

Vi vil finne et fast tidspunkt i uka hvor vi går gjennom dine viktigste utfordringer, og der vi vil komme fram til hva du skal gjøre og når du skal gjøre det, dvs sette deg mål for uka og hvordan du skal gjennomføre målene. Jeg vil selvsagt også være tilgjengelig for deg når du har akutt behov for noen å snakke med enten når det dukker opp noe spesielt eller du bare kjenner at det nå er på tide med en prat. I tillegg vil vi gjennomføre en coaching-prosess der vi jobber på et dypere plan hvor du finner ut hva som er viktig for deg, hvem du vil være og hvordan komme deg dit.

Pris:

COACHINGPROSESS - 6 mnd. med møter og oppfølging: kr 42.000,-